Taas muutin sivupohjaa, koska aikaisemmin käyttämäni (Herkulta peräisin olevan) sivupohjan kuvat lakkasivat toimimasta. Nyt siis on käytössä Vuodatuksen tarjoama sivupohja. Katsotaan kerkeänkö joskus sitä varioimaan tai luomaan kokonaan oman sivupohjan....