Remontoidessa tajusin taas kuinka huono avaruudellinen hahmottamiskyky minulla on. Olen aiemminkin törmännyt tähän ja todennut, että kouluaikoinani tätä ei liiemmin harjaannutettu. Aloinkin miettiä, että miten tätä voisi kouluissa harjaannuttaa. Mieleeni tuli muovailuvaha yms. jonka avulla oppilaat voisivat tutkia erilaisten kappaleiden poikkileikkauksia. Opettaja voisi jakaa oppilaille ensinnä monisteen, jossa olisi erilaisia kappaleita (kartio, lieriä, kuutio, särmiö, pyramidi jne) ja pyytää oppilaita miettimään (arvaamaan), minkälainen voisi olla kunkin kappaleen pysty- ja vaakaleikkaus (nämä voisi olla merkittynä katkoviivalla kappaleisiin). Tämän jälkeen oppilaille annettaisiin muovailuvahaa yms., jonka avulla oppilaat voisivat tutkia päättellivätkö leikkausten muodot oikein. Nopeimmat oppilaat voisivat tutkia myös muiden (itse valitsemiensa) kappaleiden poikkileikkauksia.