Oppimateriaalilinkkejä

EDU - Perusopetuksen verkko-oppimateriaalit, ks. myös http://www.edu.fi/perusopetus 

Opehuone.fi

Opetusvinkit (Hämeenlinnan normaalikoulu)

Metsävastaa.net

Alkuopetus

Luonnontieteet

Fysiikka

Matematiikka

Ympäristö- ja luonnontieto

Taito- ja taideaineet

Kuvis

Liikunta

Käsityö

Musiikki

Muu