Linkkivinkkejä kestävään kehitykseen ja energian säästöön liittyviin aiheisiin

www.paperinkeräys.fi/koulut  (mm. kierrätyspeli ja video paperin kierrätyksestä)

http://www.ilmasto.org/opetus_ja_pelit.html  (kuunnelma, ilmastovisa, materiaalia yms)

http://www.hsy.fi/fiksu/oppimassa/alakoulu/Sivut/default.aspx (eri oppiaineisiin sopivia tehtäviä kestävään kehitykseen ja kierrätykseen liittyen)

http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset (Paljon erilaista materiaalia energian järkevästä käytöstä, mm. maapallopeli)